Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων “Αμαλία Φλέμινγκ”

To Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων «A. ΦΛΕΜΙΓΚ» προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό:

α) για την ετήσια τακτική συντήρηση πέντε (5) ανελκυστήρων Πτ. Τσαγκάρη και Πτ. Μπόμπολα, προβλεπόμενης δαπάνης 18.000 ευρώ και

β) για την ετήσια τακτική συντήρηση των δύο (2) νέων ανελκυστήρων της Πτ. Μπόμπολα, προβλεπόμενης δαπάνης 5.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Διακηρύξεις θα παραλαμβάνονται από το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου, μετά τις 23 Ιουνίου 2010.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Γραμματεία (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου, από 8.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ.
μέχρι την 30ή Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Γραφείου Προμηθειών.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …