Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

To Γενικό Νοσοκομείο  Καλαμάτας διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση συντήρησης οκτώ (8)  ανελκυστήρων. Ο  προϋπολογισμός είναι 30.498,05 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ ΠΑ.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 03/08/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μμ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 04/08/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο
τηλ: 27210 46128-130
fax: 27210 46129
αρμόδιος υπάλληλος κος Κων/νος Στριμπάκος
στο τμήμα Προμηθειών
διεύθυνση Αντικάλαμος Μεσσηνίας
Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα

Δείτε επίσης

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών …