Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

To Γενικό Νοσοκομείο  Καλαμάτας διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση συντήρησης οκτώ (8)  ανελκυστήρων. Ο  προϋπολογισμός είναι 30.498,05 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ ΠΑ.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 03/08/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μμ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 04/08/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο
τηλ: 27210 46128-130
fax: 27210 46129
αρμόδιος υπάλληλος κος Κων/νος Στριμπάκος
στο τμήμα Προμηθειών
διεύθυνση Αντικάλαμος Μεσσηνίας
Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …