Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας “Θριάσιο”

To Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ που θα αναλάβει τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 85.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε οίθουσα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». Ημερομηνία: 08/09/2010 ημέρα : ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα : 11:00

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη και ώρες 10:00- 13:00.

Πληροφορίες στο Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 5534509 και 512, φαξ 210-5551515, κα ΜακροπούλουΙωάννα ή κα Σαββοπούλου Αικατερίνη.

Δείτε επίσης

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών …