Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας Ιπποκράτειο

Το γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό,
που θα γίνει στα γραφεία του (Βασ. Σοφίας 114) με την κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών
την 23/06/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. για την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 η.μ. μέχρι 13.00 μ.μ., στο γραφείο Προμηθειών του
ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα, τηλ. 210-7776200.

Δείτε επίσης

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών …