Διακήρυξη από τη Νομαρχιακή Αυτ/ση Θεσσαλονίκης

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της «Συντήρησης Ανελκυστήρων των Υπηρεσιών της ΝΑΘ και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2011», προϋπολογισμού 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 21%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Τμήματος Προμηθειών Β. Ηρακλείου 12, 8ος όροφος στις 22-06-2010 ημέρα Τριτη και ώρα 10:30 π.μ. To τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών, Β. Ηρακλείου 12 στον 7ο όροφο (πληροφορίες στο τηλ. 2313 330065).

Δείτε επίσης

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών …