Διακήρυξη από τη Νομαρχιακή Αυτ/ση Θεσσαλονίκης

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της «Συντήρησης Ανελκυστήρων των Υπηρεσιών της ΝΑΘ και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2011», προϋπολογισμού 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 21%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Τμήματος Προμηθειών Β. Ηρακλείου 12, 8ος όροφος στις 22-06-2010 ημέρα Τριτη και ώρα 10:30 π.μ. To τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών, Β. Ηρακλείου 12 στον 7ο όροφο (πληροφορίες στο τηλ. 2313 330065).

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …