Διακήρυξη από τη ΔΕΗ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. (ΔΕΗ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Τακτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου» συνολικού προϋπολογισμού κατά την μελέτη της Επιχείρησης «132.840,00» € (εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες, οκτακόσια σαράντα ευρώ).

Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 18/03/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΗ ΑΕ/ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου, 18ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κοζάνης-θεσσαλονίκης, τηλέφωνο 24610 54390 ενώπιον επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση.

Περισσότερες πληροφορίες: γραφεία ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΠΠ οδός Σολωμού 56, 106 82 Αθήνα, τηλ. 210 3323764 και από ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου, 18ο χιλ. Εθν.Οδού Κοζάνης-θεσ/νίκης. Γραφείο Προμηθειών, τηλέφωνο 24610 54387.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …