Διακήρυξη από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E. (ΔΕΗ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ-920

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. (ΔΕΗ), προσκαλεί κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ (ΚΕΠΥ) τους ενδιαφερόμενους σε ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της Παροχής Υπηρεσίας: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ & ΕΚΤΑΚΤΗ) ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011» συνολικού προϋπολογισμού κατά τη μελέτη της επιχείρησης 42.420,00 ΕΥΡΩ.

Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο κτίριο Διοίκησης του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου, ΘΟΡΙΚΟ 19500 ΛΑΥΡΙΟ, στις 28-04-2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση.

Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν αδειούχοι συντηρητές ανελκυστήρων εφοδιασμένοι με άδεια κινητού συνεργείου από την αρμόδια Νομαρχία, Δ/νση Βιομηχανίας, Τμήμα Ανελκυστήρων που να ισχύσει κατά την ημερομηνία του Διαγωνισμού.

Τα τεύχη της Δαικήρυξης όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 των Όρων και Οδηγιών του διαγωνισμού διατίθενται από τη ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, Θορικό 19500 Λαύριο, Γραφείο Προμηθειών Υλικού και Έργων, 2ος όροφος Διοικητηρίου, τηλ. 22920 64385, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με καταβολή ποσού 30 ΕΥΡΩ, πλέον ΦΠΑ 21%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη αυτά μέχρι και τις 23-04-2010.

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΘ/ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου
ΘΟΡΙΚΟ 19500 ΛΑΥΡΙΟ
ΤΗΛ.: 22920 64385

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …