Διακήρυξη από ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ AP. 2/10

Η A.E. ΗΣΑΠ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των ανελκυστήρων στο δίκτυο και στις λοιπές εγκαταστάσεις της, με κριτήριο αξιολόγησης το συνολικό χαμηλότερο αντάλλαγμα που θα προσφερθεί για όλη την περίοδο.

Ετήσιος Προϋπολογισμός: 350.000,00 ευρω συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ετήσια διάρκεια, με προοπτική παράτασης για ένα ακόμη έτος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της A. Ε. ΗΣΑΠ στην Αθήνα, οδός Αθηνάς 67, στον 2o όροφο, αίθουσα «Αθηνά». Τεύχη διακήρυξης θα διατίθενται καθημερινά από τη Διεύθυνση Προμηθειών της A. Ε. ΗΣΑΠ 4ος όροφος, γραφείο 5, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 08.30 έως 13.30 μέχρι και την προηγούμενη η μέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2010
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …