Διαγωνισμός για τη συντήρηση των ανελκυστήρων στο ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ (ΔΕΗ)

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. (ΔΕΗ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού κατά τη μελέτη της Επιχείρησης € 72.349,20.

Η αποσφράγιση των προσφορών στις 03.02.2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών) ενώπιον επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού μέχρι 31.01.2011.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ε. ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103323764

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …