Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου συντήρησης ανελκυστήρων στο ΟΑΚΑ

To Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος Λούης» προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση των ανελκυστήρων ατόμων και εμπορευμάτων και ανελκυστήρων ΑΜΕΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 02/12/2011 και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον Επιτροπής, στην αίθουσα Τύπου του Ο.Α.Κ.Α., Κηφισίας 37, Μαρούσι.

Πληροφορίες για τον πρόχειρο διαγωνισμό, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α. και στο τηλέφωνο 2106834569.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …