Διαγωνισμός από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

To Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης δεκαοκτώ (18) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 75.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., που χρηματοδοτείται από τα λειτουργικά έξοδα του Νοσοκομείου.

Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 10/01/12 (09.30 π.μ.). Ημερομηνία, ώρα και τόποs αποσφράγισης των προσφορών: 10/01/2012 και ώρα (10.00) στο Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Ταχ. Δ/νση: Λ. Στ. Νιάρχου – IQANNINA Τ.Κ. 45500.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων τns διακήρυξης από το Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Ταχ. Δ/νση: Λ. Στ. Νιάρχου – ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45500, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στα τηλέφωνα: 2651099511-99560.

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …