Διαγωνισμός από το Δήμο Σταυρούπολης θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη μειοδοτική προσφορά για την «Προμήθεια υλικών για εργασίες επισκευής και συντήρησης πέντε (5) ανελκυστήρων», ποσού 30.787,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Για τη σχετική διακήρυξη, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του δήμου, στους κ.κ. Ηλιόπουλο Γεώργιο και Καλπακίδη Παύλο (τηλ. 2313302907).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα ΔΣ, 3ος op.) του Δήμου Σταυρούπολης που βρίσκεται στην οδό Καροολή και Δημητρίου 1, στη Σταυρούπολη, στις 25-10-2010, ημέρα Δευτέρα, από τις 9.00 έως 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …