Διαγωνισμός από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής (KAT)

To Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «KAT» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 45.000 ευρώ με το ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26-11-10, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών την 10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 10:00 έως 13:00 μεσημέρι για κάθε σχετική πληροφορία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗ
ΤΗΛ.: 210 62 80 333, 714
FAX:210 62 80 757
E-mail: prom@kat-hosp.gr

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …