Διαγωνισμός από τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό διαγωνισμό – προφορική δημοπρασία για την ανάθεση του έργου “Κατασκευή δύο Υδραυλικών Ανελκυστήρων του Κτιρίου ΑΟΟΑ”, με προϋπολογισμό 59.708€, όπου n δαπάνη εργασιών είναι 44.000€, το ΓΕ και OE είναι 7.920€ καπα απρόβλεπτα 7.788€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη του διαγωνισμού και να λάβουν τεύχη, από την έδρα του ΑΟΟΑ (Κατεχακη και Πίνδου, Παπάγου), μέχρι την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-6577521 και 210-6577528, αρμόδιος επικοινωνίας Μ.Υ. Καντζάβελος Γεώργιος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) με το σύστημα προσφορών προφορικής δημοπρασίας και με ενιαίο ποοοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τον N. 3669/08, άρθρο 29.

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …