Διαγωνισμός από την HELEXPO – Ελληνικές Εκθέσεις AE

Η HELEXPO – Ελληνικές Εκθέσεις AE προκηρύσσει διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για τη συντήρηση των κυλιόμενων κλιμάκων και των ανελκυστήρων του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Αττικής (ΕΣΚΑ), για χρονικό διάστημα δύο ετών (από 17-10-2010 έως 1610-2012), με δικαίωμα παράτασης για άλλον ένα χρόνο.

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των φακέλων ορίζεται n 1-9-2010 ώρα 15.00 στα γραφεία διοίκησης, Εγνατία 154, θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2310-291580, 2310-291212 (κ. Αγγελική Λαμπρίδου) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα σχετικά με την προκήρυξη έγγραφα από την αρμόδια υπηρεσία της HELEXPO – Ελληνικές Εκθέσεις AE (τμήμα προμηθειών) κ. Αγγελική Λαμπρίδου καθώς και από το δικτυακό τόπο της Helexpo:  http://www.helexpo.gr.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …