Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός από το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

To Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στις 29-11-10 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. για την ανάδειξη εταιρείας που θα αναλάβει τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
& ΤΟΥ Κ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου. Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213-2077407 & 408.

Δείτε επίσης

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών …