Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

To «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 82.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνοτανηνουπόλεως 49, στις 29.03.2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 28.03.2011 και ώρα 14.30.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές από το Γραφείο Προμηθειών
του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Κωνσταντινουπόλεως 49,54642, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: (2310) 892229, Fax: 830359

Δείτε επίσης

Πρόχειρος Διαγωνισμός από το ΕΚΑΒ Λάρισας

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα του κτιρίου ΕΚΑΒ Λάρισας 24-07-2012 έως 02-08-2012 Ο …