Ανοιχτός διαγωνισμός για το Δικαστικό Μέγαρο Θηβών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ – Αριθμ. Πρωτ. 207

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο χαμηλότερη προσφορά, για την ετήσια συντηρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και των ανελκυστήρων του Δικαστικού Μεγάρου Θηβών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΗΒΩΝ
Έχοντας υπόψη

1.1 Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 10/Α/95) “Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφων θεμάτων”
1.2 Το Π.Δ 118/2007 “Κανονισμοί Προμηθειών Δημοσίου”
1.3 Την υπ’ αριθμόν 1061/19.3.2010 απόφαση του ΤΑΧΔΙΚ. που έλαβε κατά την 19.3.2010 συνεδρίαση του, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 44.839,20 ευρώ (με το ΦΠΑ), για την ετήσια συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και των ανελκυστήρων του Δικαστικού Μεγάρου Θηβών

Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου

1) για τη σύνταξη και υπογραφή των όρων της διακήρυξης, στους οποίους θα αναφέρονται αναλυτικά οι εγκαταστάσεις και οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην ετήσια συντήρηση και
2) γιο τον ορισμό επιτροπών, όπως ακριβώς αναφέρονται στο αρθ 38 του Π.Δ.118/2007

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 28η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θηβών Αγ Νικολάου 8 Θήβα στο Ισόγειο Β’. Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας του Πρωτοδικείου κ. Μ. Κόρδατζη (τηλ. 22620-27353)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΗΒΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …