Ανοιχτός διαγωνισμός από το τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο νέων ανελκυστήρων στο κτίριο του ΕΟΦ), προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 26-1-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στο κτίριο του ΕΟΦ Λ. Μεσογείων 284 Χολαργός 3ος όροφος και οι προσφορές θα παραληφθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Πληροφορίες: τηλ. 210 6507472-73

Δείτε επίσης

Πρόχειρος Διαγωνισμός από το ΕΚΑΒ Λάρισας

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα του κτιρίου ΕΚΑΒ Λάρισας 24-07-2012 έως 02-08-2012 Ο …