Ανοιχτός διαγωνισμός από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: «Συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των ανελκυστήρων Παν/ πόλης Ιωαννίνων», με προϋπολογισμό εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα Ευρώ (179.334,00 €) με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εκφραζόμενο σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651005375. ΦΑΞ επικοινωνίας 2651005393, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Δαρεία Καλαμπάκα.Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.