Ανοιχτός διαγωνισμός από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: «Συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των ανελκυστήρων Παν/ πόλης Ιωαννίνων», με προϋπολογισμό εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα Ευρώ (179.334,00 €) με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εκφραζόμενο σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651005375. ΦΑΞ επικοινωνίας 2651005393, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Δαρεία Καλαμπάκα.

Δείτε επίσης

Πρόχειρος Διαγωνισμός από το ΕΚΑΒ Λάρισας

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα του κτιρίου ΕΚΑΒ Λάρισας 24-07-2012 έως 02-08-2012 Ο …