Ανοιχτός διαγωνισμός από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: «Συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των ανελκυστήρων Παν/ πόλης Ιωαννίνων», με προϋπολογισμό εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα Ευρώ (179.334,00 €) με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εκφραζόμενο σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651005375. ΦΑΞ επικοινωνίας 2651005393, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Δαρεία Καλαμπάκα.

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …