Ανοιχτός διαγωνισμός από τον ΟΣΕ Α.Ε.

Ο ΟΣΕ Α.Ε., διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με θέμα:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ME ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 49 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ME ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 3 ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 93.902,00 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. και 115.499,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών μέχρι την 19η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.30 π.μ. ακριβώς στον 9ο όροφο στο κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες:
1) ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1-3, γραφείο 229, τηλ. 210-5297229-230
2) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μαργαροπούλου 7 – τηλ. 2310-599117, 599122.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …