Ανοικτός διαγωνισμός από το Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α.

To Σισμανόγλειο Γ.Ν. Aττικής προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», με προϋπολογισμό 275.199,33 ευρώ με τον ΦΠΑ (19%).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Σισμανογλείου 1 μέχρι τις 18/11/2010.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/11/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του όρθρου 6 του Π.Δ.609/1985. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 8039350 – 429, FAX επικοινωνίας 210 – 8039611, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Μαρκάκη ή κος Αγγελής.

Δείτε επίσης

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών …