Ανοικτός διαγωνισμός από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής « Σισμανόγλειο»

To Γενικό Νοσοκομείο Αττικής « Σισμανόγλειο» προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Εργασίες αποκατάστασης ανελκυστήρων του γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο» με προϋπολογισμό 284.449,73 ΕΥΡΩ με τον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 21/06/2011 και ώρα 10.00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας Σισμανογλείου 1, Μαρούσι, μέχρι και την Πέμπτη 16/06/2011.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 8039350-429, FAX επικοινωνίας 2108039611 αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα Μαρκάκη & κος Αγγελής.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …