Ανακοίνωση από την ΟΣΕ ΑΕ

Ο ΟΣΕ AE διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με θέμα: Ανάθεση σε ανάδοχο της συντήρησης με άρση βλαβών δέκα (10) ανελκυστήρων περιοχής Θεσσαλονίκης, έντεκα (11) ανελκυστήρων περιοχής Λάρισας και πιστοποίησης αυτών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 37.950 ευρω χωρίς ΦΠΑ και 46.678 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών μέχρι την 7η Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 ακριβώς στον 9ο όροφο στο κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα.

Παραλαβή σχετικών εγγράφων – διακηρύξεων, καθημερινώς από 11:00 – 13:00 σε:

1. Αθήνα: Καρόλου 1-3, γραφείο 229, τηλ. 210-5297229-230.
2, θεσσαλονίκη: Μαργαροπούλου 7, τηλ. 2310-599117, 599122.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …