ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Προκήρυξη από το Πολυτεχνείο Κρήτης

To Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει στις 24-2-12 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30 π.μ. Πρόχειρο Ανοικτό Διαγωνισμό, για τη συντήρηση και πιστοποίηση όλων των […]

Διαγωνισμός από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

Το Γενικό Νοσοκομείο θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» θα προκηρύξει τον Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ», προϋπολογισθείσας δαπάνης Ογδόντα τριών […]

Ανοικτός διαγωνισμός από το Νοσοκομείο Πατρών

To Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ». Προϋπολογισμός δαπάνης 90.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου […]

Πρόχειρος διαγωνισμός από το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

To Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας προκηρύσσει στις 20-12-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος […]

Διαγωνισμός από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

To Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης […]

Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου συντήρησης ανελκυστήρων στο ΟΑΚΑ

To Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος Λούης» προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση των […]

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού

Ο διαγωνισμός αφορά τη Συντήρηση οκτώ (8) ανελκυστήρων κτηρίων ιδιοκτησίας ΜΤΝ. Θα διενεργηθεί την 8η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 με […]

Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

To Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την συντήρηση ανελκυστήρων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. Ο διαγωνισμός […]

Πρόχειρος διαγωνισμός από το Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με γραπτές και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της εργασίας […]

Διακύρηξη από το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη διακηρύττει ότι την 17η οκτωβριου 2011 ημέρα δευτερα και ώρα 10 π.μ. έως 10:30 π.μ. […]